Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 86 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเพื่อสังฆมณฑลใหม่ “สังฆมณฑลเชียงราย” โดยพี่น้องสามารถรับซองบริจาคได้ที่หน้าวัด และส่งคืนได้ที่คุณพ่อ หรือ ถุงทานของวัด (เงินถุงทานในอาทิตย์ที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2018 ของมิสซาทุกรอบ จะรวบรวมเพื่อสมทบทุนบริจาคเพื่อสังฆมณฑลเชียงราย)

2. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์

3. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมฉลอง การสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ เชียงราย + พิธีบวชมุขนายกยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และเตรียมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม (4 กรกฎาคม ค.ศ. 1669 - 2019) ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801)

4. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสครบรอบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม ในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2018 เวลา 08.30 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประกาศอื่นๆ

1. เปิดเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้งคริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.30 น. เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 และสำหรับคำสอนเด็กเพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เวลา 09.00-09.45 น. และ เวลา 10.00 -11.00 น.  สอนโดย ครูคำสอนศูนย์คริสตศาสนธรรม ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2234-4592, 0-2234-8556E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศแต่งงาน

     1. อันตน ภาสันต์ ภาสุระพันธ์ & เอลิซาเบธ แอน เซตัน อรวรรณ เชวงชุติโชติ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. เปโตร วิชญ์ เนียรนาทตระกูล & นางสาวกฤตยา กาญจนโนภาศ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายณัฐพล ตรีศรีสุภา & มารีอา พิชญา หล่อมโนเมธี

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

4. ไมเกิ้ล ฟีเดลีส ณคุณภูมิ์ ถิรสีห์ชโยกุล & นางสาวแวววัลย์ สุรรัตน์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

5. ฟรังซิสเซเวียร์ นิรพันธ์ นาคตระกูล & นางสาวสุธาสินี บุญครองเกียรติ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น. 

6. นายก้อง วินัยกุลพงศ์ & มารีอา เกล็ดดาว บุญยิ่งยงสถิตย์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2013-03-24 ฉบับที่ 12

 

“ยินดีต้อนรับเอกอัครสังฆราชพอลชางอิน-นัมอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย พระคุณเจ้าทุกท่านคณะทูตบรรดาพี่น้อง  สู่อาสนวิหารอัสสัมชัญเพื่อร่วมเพื่องานฉลองพระสันตะปาปาฟรังซิส“ฉลองพิธีการเข้ารับหน้าที่ศาสนบริการของนักบุญเปโตรของพระสังฆราชแห่งกรุงโรม” สภาภิบาลฯประจำการต้อนรับเต็มที่จากสภาสังฆราชฯคุณพ่อพิพัฒน์รุ่งเรืองกนกกุลซิสเตอร์กฤษฎาสาตร์พันธ์ผู้ประสานสิบทิศด้วยเวลากะชั้นชิด/* เมื่อวันที่19 มีนาคม2013 สมโภชนักบุญยอแซฟ  ผู้ปกป้องพระกุมารและแม่พระให้พ้นจากอันตราย   สื่อมวลชนฯกรุงเทพฯคุณพ่อพงศ์เทพประมวลพร้อมแผนกไอที. พี่เขียดและสื่อมวลชนฯประเทศไทย  ทีมงานผู้บรรยายระดับลิ้นทอง.ชัยณรงค์มนเทียรวิเชียรฉายและคุณพ่ออันตนวาลเซ็กกี้คณะกาปูชิน(โน!) ให้ความรู้และข้อมูลเพียบคนที่ไม่ได้ดูก็“ซอร์รี่”  /*อาทิตย์ใบลานคุณพ่อสานิจสถะวีระวงส์เจ้าอาวาสเชิญชวนพี่น้องที่พอมีเวลามาช่วยสานใบลานเพื่อจะได้มีกิจกรรมร่วมกันตามความเหมาะสมพร้อมกับคำเชิญชวน“มีข้าวเที่ยงเลี้ยงหนึ่งมื้อ”/*คณะโฟโคลาเรจัดเสวนาแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อเคียร่า ลูบิคผู้ก่อตั้งณหอประชุมโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาอัครสังฆราชพอลชางอิน-นัมได้มาร่วมด้วยพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์โกวิทวาณิชย์ประธานมิสซาอาจารย์ชัยณรงค์มนเทียรวิเชียรฉายแบ่งปันประสบการณ์/*เมื่อถึงเดือนเมษาหนุ่มบางรักนั่งฝันช่างร้อนจนหน้าเป็นมันยิ่งใช้แอร์ใช้รถปิดประตูหน้าต่างก็ยิ่งร้อนเพราะฝีมือมนุษย์ยิ่งขึ้น!/*พักผ่อนในสันติสุขอากาทาประหยัดจันทะรัคคะอายุ90 ปี(ขาดไปหนึ่งวัน) ได้จากไปเมื่อวันที่18 มีนาคมพลมารีอาวุโสของเราอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะฉลองวันเกิด19 มีนาคมวันที่23 มีนาคมมิสซาปลงศพและบรรจุณสุสานศานติคามเป็นพี่สาวของป้าชูศรีทองเหวียงพลมารีรุ่นลายครามด้วยกัน/*ไปทำหน้าที่พระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัยกิจบุญชู  ไปโรมตั้งแต่วันวันที่3-18 มีนาคมพร้อมกับคุณพ่อสุรชัยชุ่มศรีพันธุ์ทุกอย่างราบรื่นชื่นใจ/คุณพ่อประทีปกีรติพงศ์อธิการบ้านเณรยอแซฟเปิดรับสมัครเณรใหม่ปีนี้มีกว่า20 คนส่วนเณรกลางปีที่กำลังจะจบนี้มีเพียง9 คนกรุงเทพฯมี2 คน  ส่วนบ้านเณรใหญ่รวมทั้งสิ้นมี30 คน/ขออภัย! วัดอัสสัมชัญของเราได้เริ่มบูรณะครั้งใหญ่ปลายเดือนสิงหาคม2013 หลังฉลองวันเมื่อปีที่แล้วทุกอย่างเริ่มนับหนึ่งกันไปแล้วบางงานก็นับแบบเงียบๆบางงานนับถอยหลังแม้ภายนอกจะดูเกะกะแต่ไม่มีปัญหา/* ชื่อนี้สำคัญไฉน? สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสชื่อเดิมคือพระคาร์ดินัลฮอร์เกมาริโอแบร์โกลิโอ(Card. Jorge Mario BERGOGLIO)พระคาร์ดินัลฌองหลุยส์โตร็อง(Card.Jean Louis TAURAN)เพื่อใช้ให้เหมือนกันครับ! /* สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เริ่มตั้งแต่วันที่24 มีนาคม2013 วันพฤหัส28 มีนาคม–ศุกร์29 มีนาคมเสาร์ศักดิ์สิทธิ์30 มีนาคม  และสมโภชปัสกา31 มีนาคม- พระเยซูกลับเป็นขึ้นมาจากความตายอัลเลลูยา/* ฉลอง50 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อร็อควิศิษฎ์หริพงษ์  ณวัดเซนต์ร็อคท่าไข่วัดบ้านเกิดรวมทั้งฉลองอายุ80 ปีด้วยวันอาทิตย์นี้ขอร่วมโมทนาคุณพระกับพ่อครับ! /*

 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation