Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 44 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.คณะวินเซนต์เดอปอลอาสนวิหารอัสสัมชัญจะถือถุงทาน(รอบ2) หลังมิสซาของวันเสาร์ที่ 22 และทุกรอบของวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 เพื่อนำเงินที่รวบรวมได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป

2.ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาครบรอบ 20 ปีมรณภาพของพระคุณเจ้ายอแซฟยวงนิตโย ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018 เวลา 11.00 น. ณ สุสานห้องใต้ดินของอาสนวิหาร

3.ขอเชิญพี่น้องร่วมเปิดวัน“ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 เริ่มตั้งแต่เวลา08.00-13.30 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

4.สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย(โคเออร์)ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนบัตรสลากการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการทุนอาหารเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้งจ.สิงห์บุรีและโครงการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุและคนพิการจ.สระแก้วและจ.สุรินทร์(บัตรราคาใบละ30 บาทหรือเล่มละ300 บาท) สามารถซื้อได้ที่หน้าวัดหรือที่สำนักงานวัด

ประกาศแต่งงาน

1. นายสมัชญ์ บำรุงชาติ & อักแนส วนิตตา อาภรณ์รัตน์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. นายศุภกร เตชะพัตราภรณ์ & เทเรซา ณัฏฐิกา พิมานวรกุล

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายวรพงษ์ หงส์ภิญโญ & มารีอา วนัสนันท์ วงษ์เวียน

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

4. ฟรังซิส เดอ ซาลส์ สรวิศิษฎ์ วยากรณ์วิจิตร& นางสาวชลิดา ตันตริยานนท์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. นายเมธา ก้าวงามพาณิชย์ & มารีอา กชกร ธรรมวงค์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. ยอแซฟ พิรสุต จันทรานุวัฒน์ & นางสาวณิชารีย์ ลีลาสุวรรณ์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2015-07-05 ฉบับที่ 27

RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults
(พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)
กระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มี 7 ขั้นตอน
เป็นกระบวนการรับผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม และหากมีความพร้อม  ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคริสต์นิกายคาทอลิก
•    ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป
•    ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์นิกายอื่นๆ
•    อาจเป็นผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้วแต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง
1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
2. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียน ในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือนพฤศจิกายน) ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร
3. ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4. พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง (Catechumens) 
5. ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความเหมาะสม  (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 
6. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)
7. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน   ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์ เขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์ 
จากเว็บไซต์:   http://www.kamsonbkk.com
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation