Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 39 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกัน วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านแคทธรีน
2. ของดมิสซาตั้งแต่รอบเย็น(17.15 น.) วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม ถึงรอบเช้า(06.00 น.) วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ
3. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสวันครบรอบปีการถวายอาสนวิหารอัสสัมชัญ และฉลองศาสนนาม พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
4. ขอเชิญพี่น้องร่วมอ่านพระคัมภีร์พระวรสารนักบุญมาระโก ในโอกาสสัปดาห์พระคัมภีร์ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 2 – 9 ธันวาคม 2018 (และต่อไป) พี่น้องสามารถรับพระคัมภีร์และสมุดบันทึกได้ที่ด้านหน้าวัด
5. ในโอกาสวันพระคริสตสมภพทางอาสนวิหารได้จัดกิจกรรมรื่นเริง และเกมการกุศลต่างๆ จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมสนับสนุนของรางวัล และบัตรเล่นเกมคริสตมาสแฟร์ (จำหน่ายราคาใบละ 20 บาท หรือ เล่มละ 200 บาท) ได้ที่ด้านหน้าวัดหรือสำนักงานวัด
6. โอกาสวันพระคริสตสมภพนี้ พี่น้องท่านใดมีความประสงค์อยากให้คุณพ่อเชิญพระกุมารไปสวดที่บ้าน สามารถแจ้ง และ ลงชื่อได้ที่คุณพ่อทุกท่าน หรือ ที่สำนักงานวัด
 
ประกาศแต่งงาน
1. หลุยส์มารีฯ แสงเทพ วงษ์บุญมา & นางสาวสุพรรษา เลิศมหาฤทธิ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
2. นิโคลาส ปัณฑ์ธร เผ่าบัณฑร & นางสาวชนากานต์ วัฒนบุตร
จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
 

  

 

2015-07-05 ฉบับที่ 27

RCIA - Rite of Christian Initiation of Adults
(พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนคาทอลิก)
กระบวนการรับผู้ใหญ่เป็นคริสตชน มี 7 ขั้นตอน
เป็นกระบวนการรับผู้ใหญ่ที่สนใจเรียนคริสตศาสนธรรม และหากมีความพร้อม  ก็จะสมัครเป็นสมาชิกของพระศาสนจักรคริสต์นิกายคาทอลิก
•    ผู้ใหญ่ที่ยังมิได้รับศีลล้างบาป
•    ผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาปของชาวคริสต์นิกายอื่นๆ
•    อาจเป็นผู้ใหญ่ที่รับศีลล้างบาป แล้วแต่ยังมิได้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก หรือศีลกำลัง
1. ระยะเวลาแห่งการประกาศข่าวดี เริ่มเรียนคริสตศาสนธรรม (มิถุนายน-พฤศจิกายน)
2. พิธีต้อนรับผู้สมัครเรียน ในวันอาทิตย์แรกเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (อาทิตย์ปลายเดือนพฤศจิกายน) ให้พี่น้องคริสตชนในวัดรู้จักด้วยการประกอบพิธีหลังบทเทศน์ในระหว่างมิสซา มีพี่เลี้ยง (sponsor) และการมอบพระคัมภีร์ให้ผู้สมัคร
3. ระยะเวลาเรียนคำสอน ให้พัฒนาความเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าในองค์พระคริสต์
4. พิธีเลือกสรร เมื่อผู้สมัครพร้อมที่จะรับศีลแห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน จึงมีพิธีในวันอาทิตย์แรกเทศกาลมหาพรต พระศาสนจักรรับรองเขา และเรียกเขาว่าคริสตังสำรอง (Catechumens) 
5. ระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ อยู่ในช่วงเทศกาลมหาพรต 40 วัน เป็นช่วงเวลาไตร่ตรองชีวิต มีประกอบพิธีการพิจารณาความตั้งใจ ในวันอาทิตย์ที่ 3,4 และ 5 เทศกาลมหาพรตตามความเหมาะสม  (กุมภาพันธ์-มีนาคม) 
6. พิธีศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการรับเข้าเป็นคริสตชน ผู้ได้รับเลือกสรรจะได้รับศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิทในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (Easter Vigil)
7. ระยะเวลาเป็นคริสตชนใหม่ (เมษายน -พฤษภาคม) ช่วงเทศกาลปัสกา (50 วัน) หลังจากรับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน   ยังมีการพบปะเรียนคำสอนต่อเนื่องอีก 7 สัปดาห์ เขาจะได้รับประสบการณ์ใหม่ เป็นสมาชิกในชุมชนคริสตชน และร่วมมิสซากับพี่น้องคริสตชนในวันอาทิตย์ 
จากเว็บไซต์:   http://www.kamsonbkk.com
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation