Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

  • 2018-12-30 การมีกับการใช้

         สวัสดีวันสิ้นปีพี่น้องที่รักทุกท่านวันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี2018 และเรากำลังก้าวเข้าสู่ใหม่ปี2019...

    Read More...

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 44 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 1.โอกาสวันพระคริสตสมภพ ชมรมศาสนศึกษา แผนกคาทอลิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาขับร้องเพลงประสานเสียงในพิธีบูชาขอบพระคุณ(อีกครั้งหนึ่ง)วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018 เวลา 17.00 น. เพื่อเป็นการสรรเสริญพระเจ้า และมอบความสุขแก่พี่น้องทุกท่าน โดยหลังมิสซานิสิตจะรับบริจาค เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และจัดกิจกรรมของชมรมต่อไป

2.ขอเชิญร่วมเฝ้าศีลมหาสนิท และรับพรศีลมหาสนิท โมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสิ้นปี ในวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 21.30 น. และพิธีมิสซาเวลา 22.00 น. โดยคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร อุปสังฆราช (หลังมิสซาเชิญสังสรรค์ร่วมกัน) (งดมิสซา รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.) 

3.ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า มิสซาวันขึ้นปีใหม่ ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 เวลา 09.00 น. ภาษาไทย และ เวลา 11.00 น. ภาษาอังกฤษ (งดมิสซา รอบ 06.00 น. และ 17.15 น.) 

ประกาศแต่งงาน

1.ยอแซฟ ธนพล งามประเทืองโสภา & นางสาวปนัดดา อมตจงสวัสดิ์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2.ฟรังซิสโก กฤติน อนามนารถ & นางสาวธนกร ศุภจิตภนันท์

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3.อันตน มนตรี กิตติประเสริฐแสง & นางสาวนันทพร กอวัฒนะ

จะเข้าพิธีสมรสในวันพุธที่ 9 มกราคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

4.นายปิยพงศ์ ยุวรี & เทเรซา ขวัญอินทร์ วิทยาถาวร

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5.นายนนท์ หาญสุวณิช & โรซา วาสิริน ยิ้มแย้ม

จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6.นายณัฐนนท์ เนติ & อักแนส อารยา เอี่ยมฤกษ์ศิริ

จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

 

 

  

 

2018-05-20 : 50 วัน

สวัสดีครับพี่น้องอาทิตย์นี้เราสมโภชพระจิตเจ้าวันเกิดของพระศาสนจักรหรือวันฉลองเปนเตกอสเตคำในภาษากรีกที่มีความหมายว่า“50 วันซึ่งสำหรับพวกชาวยิวแล้ววันนี้พวกเขาจะฉลอง50 วันหลังจากวันปัสกาเพื่อเตือนใจถึงบัญญัติ10 ประการที่พระเจ้าประทานให้แก่พวกเขาบนภูเขาซีนายแต่สำหรับเราคาทอลิกพวกเราจะฉลอง50 วันหลังจากพระเยซูเจ้าทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและฉลององค์พระจิตเจ้าที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญากับเราว่าจะส่งพระผู้ช่วยลงมาเพื่อช่วยทำงานของพระศาสนจักรให้เติบโตมีชีวิตชีวาและแผ่ขยายไปทั่วโลกอีกทั้งพระจิตเจ้าองค์นี้ยังมีบทบาทสำหรับเราคริสตชนในการนำทางชีวิตสร้างพละกำลังความเข้มแข็งในการเอาชนะการประจญและสร้างบันดาลใจให้แก่เราคริสตชนโดยพระองค์จะประทับและทำงานอยู่ภายในตัวเราตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับศีลล้างบาปและศีลกำลัง

ซึ่งพระพรของพระจิตเจ้า(Gifts of The Holy Spirit) มีอยู่ด้วยกัน7 ประการคือ

1.    พระดำริ(Wisdom) ทำให้เรารู้คุณค่าในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับพระเจ้าและเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเรา

2.    สติปัญญา(Understanding)ทำให้เราเข้าใจถึงข้อความเชื่อและคำสอนของพระศาสนจักรได้อย่างลึกซึ้ง

3.    ความคิดอ่าน(Counsel)ทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ดีได้อย่างถูกต้อง

4.    พละกำลัง(Fortitude)ทำให้เรามีพละกำลังในการสู้ทนต่อความยากลำบากและเอาชนะศัตรูฝ่ายวิญญาณ

5.    ความรู้(Knowledge)ทำให้เรามีแสงสว่างภายในจิตใจและเข้าใจถึงสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้อย่างถูกต้อง

6.    ความศรัทธา(Piety)ทำให้เรามีความรักและพร้อมที่จะรับใช้พระเป็นเจ้าเสมอ

7.    ความยำเกรง(Fear of the Lord)ทำให้เราเคารพยำเกรงพระเจ้าและไม่กล้าที่จะทำบาป

ดังนั้นพี่น้องครับโอกาสสมโภชพระจิตเจ้านี้พ่อจึงอยากเชิญชวนเราให้คิดถึงพระจิตเจ้านี้ให้มากๆปลุกเร้าจิตใจเราให้มีความร้อนรนมีชีวิตชีวาและสร้างความสนิทสัมพันธ์กับพระองค์เสมออาศัยการสวดภาวนาบูชามิสซาและฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสผ่านทางมโนธรรมและจิตใจของเราเพื่อเราจะได้ใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและรู้จักเลือกทำในสิ่งที่ดีต่างๆได้อย่างถูกต้องเสมอ

...คุณพ่อปลัด...

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation