Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 81 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันตรุษจีน ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09.00 น. (งดมิสซารอบ 06.00 น. และ รอบ 17.15 น.)
2. ของดมิสซา ตั้งแต่รอบเย็น(17.15 น.) ของวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง รอบเย็น(17.15 น.) ของวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 เนื่องจากพระสงฆ์ไปเข้าเงียบ
ประกาศแต่งงาน
1. นายปกรวิช อ่อนประไพ & มารีอา วรัญญา น้ำสมบูรณ์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
2. ยอแซฟ กฤชพล ใจจงรักษ์ & นางสาวณัฐรัตน์ จิระกิจเจริญ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
3. นายอภินันท์ นิธิวานิช & เทเรซา วิรัลยุพา วงษ์ชีร์
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
4. นายฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล & เทเรซา วาริณี ศรีมหาโชตะ
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
5. นายพิทยุตม์ พลกายนุวัตร & เทเรซา ปิ่นกาญจน์ พรพิรุณรัตน์
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
6. นายสมเกียรติ กิจวงศ์วัฒนะ & มารีอา วรรษชล ธรรมวัน
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.
7. หลุยส์ เอก จิตรถเวช & นางสาวรัตน์สิริ วิทยกมล
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
8. ยอห์น ปอล อดิสรณ์ ตั้งสัจจธรรม & นางสาวสุวาทินี เจริญผล
จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น. 
 
 
 
...สุขสันต์วันตรุษจีน...

 

2015-04-19 จำพระองค์ได้ มีแต่รัก ไม่มีกลัว

"จำพระองค์ได้ มีแต่รัก  ไม่มีกลัว"
"ท่านจงเป็นทุกข์กลับใจ และหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัย"  (กจ 3:19)
วันสงกรานต์ กลับบ้านไปไหว้แม่  คุณแม่ยิ้มแฉ่งยิ้มแย้มแจ่มใสที่ลูกหลาน และน้องสาวมาอยู่ล้อมรอบหน้าหลัง  มั่นใจว่านับเป็นยาอายุวัฒนะที่หาซื้อกันไม่ได้
ภาพเหล่านี้ ความรักผูกพันเหล่านี้ได้มอบความสุขใจให้กับครอบครัว  มอบสันติสุขให้กับตัวพ่อเองไม่น้อยกว่าใครเช่นกัน. ความสุขนี้ส่งผลให้เราใจกว้างกับพี่น้อง และหลานๆ  
เวลานั้น. ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง...ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น. พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า. "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"  เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี"  (ลก 24:35,36-37)
เมื่อได้เวลากลับ ต่างคนมีความจำเป็นและไหว้ขอลากลับ. ขากลับขับรถผ่านในซอย  มีผู้คนในซอยเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นระยะ. ความสุขใจที่ได้รับผลักดันให้สงสารเด็กน้อยที่ปรารถนาเล่นน้ำสงกรานต์  เปิดกระจกลงยินดีต้อนรับ ยินดีให้เด็กเล็กฉีดน้ำ
เราเห็นพระองค์ในสันติสุข เราจำพระองค์ องค์ความรักของเราได้  และยังจำได้ต่อไปในพี่น้องคนอื่นด้วย  และเราก็ไม่กลัว ไม่กลัวที่จะออกจากความรักตัวเอง. ออกไปยื่นสันติสุข มอบความรักให้กันและกัน.
เวลานั้น. ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง...ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น. พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า. "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"  เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี"  (ลก 24:35,36-37)
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation