Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 62 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1.คณะวินเซนต์เดอปอลอาสนวิหารอัสสัมชัญจะถือถุงทาน(รอบ2) หลังมิสซาของวันเสาร์ที่ 22 และทุกรอบของวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 เพื่อนำเงินที่รวบรวมได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ต่อไป

2.ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาครบรอบ 20 ปีมรณภาพของพระคุณเจ้ายอแซฟยวงนิตโย ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018 เวลา 11.00 น. ณ สุสานห้องใต้ดินของอาสนวิหาร

3.ขอเชิญพี่น้องร่วมเปิดวัน“ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 เริ่มตั้งแต่เวลา08.00-13.30 น. ณ วัดเซนต์หลุยส์ สาทร

4.สำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย(โคเออร์)ขอเชิญพี่น้องร่วมสนับสนุนบัตรสลากการกุศลเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนโครงการทุนอาหารเด็กศูนย์เยาวชนพระกุมารเยซูบ้านแป้งจ.สิงห์บุรีและโครงการสงเคราะห์ข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุและคนพิการจ.สระแก้วและจ.สุรินทร์(บัตรราคาใบละ30 บาทหรือเล่มละ300 บาท) สามารถซื้อได้ที่หน้าวัดหรือที่สำนักงานวัด

ประกาศแต่งงาน

1. นายสมัชญ์ บำรุงชาติ & อักแนส วนิตตา อาภรณ์รัตน์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. นายศุภกร เตชะพัตราภรณ์ & เทเรซา ณัฏฐิกา พิมานวรกุล

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายวรพงษ์ หงส์ภิญโญ & มารีอา วนัสนันท์ วงษ์เวียน

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

4. ฟรังซิส เดอ ซาลส์ สรวิศิษฎ์ วยากรณ์วิจิตร& นางสาวชลิดา ตันตริยานนท์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. นายเมธา ก้าวงามพาณิชย์ & มารีอา กชกร ธรรมวงค์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. ยอแซฟ พิรสุต จันทรานุวัฒน์ & นางสาวณิชารีย์ ลีลาสุวรรณ์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2015-04-19 จำพระองค์ได้ มีแต่รัก ไม่มีกลัว

"จำพระองค์ได้ มีแต่รัก  ไม่มีกลัว"
"ท่านจงเป็นทุกข์กลับใจ และหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัย"  (กจ 3:19)
วันสงกรานต์ กลับบ้านไปไหว้แม่  คุณแม่ยิ้มแฉ่งยิ้มแย้มแจ่มใสที่ลูกหลาน และน้องสาวมาอยู่ล้อมรอบหน้าหลัง  มั่นใจว่านับเป็นยาอายุวัฒนะที่หาซื้อกันไม่ได้
ภาพเหล่านี้ ความรักผูกพันเหล่านี้ได้มอบความสุขใจให้กับครอบครัว  มอบสันติสุขให้กับตัวพ่อเองไม่น้อยกว่าใครเช่นกัน. ความสุขนี้ส่งผลให้เราใจกว้างกับพี่น้อง และหลานๆ  
เวลานั้น. ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง...ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น. พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า. "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"  เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี"  (ลก 24:35,36-37)
เมื่อได้เวลากลับ ต่างคนมีความจำเป็นและไหว้ขอลากลับ. ขากลับขับรถผ่านในซอย  มีผู้คนในซอยเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นระยะ. ความสุขใจที่ได้รับผลักดันให้สงสารเด็กน้อยที่ปรารถนาเล่นน้ำสงกรานต์  เปิดกระจกลงยินดีต้อนรับ ยินดีให้เด็กเล็กฉีดน้ำ
เราเห็นพระองค์ในสันติสุข เราจำพระองค์ องค์ความรักของเราได้  และยังจำได้ต่อไปในพี่น้องคนอื่นด้วย  และเราก็ไม่กลัว ไม่กลัวที่จะออกจากความรักตัวเอง. ออกไปยื่นสันติสุข มอบความรักให้กันและกัน.
เวลานั้น. ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง...ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น. พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า. "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"  เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี"  (ลก 24:35,36-37)
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation