Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 13 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

  1. ขอเชิญร่วมมิสซาปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 เวลา 17.00 น. (เริ่มสวดสายประคำเวลา 16.30 น.)
  2. ขอเชิญสภาภิบาลทุกท่านประชุมพร้อมกันวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบ้านพักพระสงฆ์
  3. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีมิสซาโอกาส “วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ”(วันศุกร์ต้นเดือน)ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 เวลา 19.00 น. (งดมิสซา 17.15 น.)

ประกาศอื่นๆ

  1. วิทยาลัยแสงธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานวันวิชาการและการแข่งขันตอบคำถามพระคัมภีร์ Saengtham Bible Contest 8th “350 ปี มิสซังสยามและงานธรรมทูตของนักบุญเปาโล” (โครินทร์ฉบับที่ 1 และ 2) ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 07.30–15.30 น. (รายละเอียดอื่นๆติดตามได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด)

ประกาศแต่งงาน

1. นายมานิตย์ วันประสิทธิ์พร & มารีอา เจนจิรา แว๊กเนอร์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

2. Simone Poser& นางสาวมนชนก ฑีฆายุ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. นายนัทภูมิ อัศวศิริศิลป์ & อักแนส สุภัชญา สุจริตวนิชวงศ์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

4. นายณรงค์ เนื่องสิกขาเพียร & แบร์นาแด๊ต กรุณา โกวรรธนะกุล

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

5. โทมัส กานต์ บูรณนัฏ & นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

6. นายพลช หุตะเจริญ & โจเซฟิน พิตต้า ณ พัทลุง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

7. ยอห์นบอสโก ธีรรัฐ อัครรัตน์พรกุล & นางสาวดลฤทัย วงศ์หนองแวง

    จะเข้าพิธีสมรสในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

8. ยอแซฟ สุทิน วิสารัชชานนท์ & นางสาวทิพย์สุดา วงษ์จันทร์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

9. ยอห์น บัปติสต์ อนุพันธ์ รุจกิจยานนท์ & นางสาวฐิตาภรณ์ อริยะเดชาวัฒน์

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 10.00 น.

10. ยอแซฟ กิติศักดิ์ ศรีประเสริฐ & นางสาวเฟื่องลดา ธนะโชติ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

11. ยอห์น บัปติสต์ สมพงษ์ เดชศิริอุดม & นางสาวอัจฉรีย์ วิสารทะ

    จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2015-04-19 จำพระองค์ได้ มีแต่รัก ไม่มีกลัว

"จำพระองค์ได้ มีแต่รัก  ไม่มีกลัว"
"ท่านจงเป็นทุกข์กลับใจ และหันมาหาพระเจ้าเถิด เพื่อบาปของท่านจะได้รับการอภัย"  (กจ 3:19)
วันสงกรานต์ กลับบ้านไปไหว้แม่  คุณแม่ยิ้มแฉ่งยิ้มแย้มแจ่มใสที่ลูกหลาน และน้องสาวมาอยู่ล้อมรอบหน้าหลัง  มั่นใจว่านับเป็นยาอายุวัฒนะที่หาซื้อกันไม่ได้
ภาพเหล่านี้ ความรักผูกพันเหล่านี้ได้มอบความสุขใจให้กับครอบครัว  มอบสันติสุขให้กับตัวพ่อเองไม่น้อยกว่าใครเช่นกัน. ความสุขนี้ส่งผลให้เราใจกว้างกับพี่น้อง และหลานๆ  
เวลานั้น. ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง...ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น. พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า. "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"  เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี"  (ลก 24:35,36-37)
เมื่อได้เวลากลับ ต่างคนมีความจำเป็นและไหว้ขอลากลับ. ขากลับขับรถผ่านในซอย  มีผู้คนในซอยเล่นน้ำสงกรานต์กันเป็นระยะ. ความสุขใจที่ได้รับผลักดันให้สงสารเด็กน้อยที่ปรารถนาเล่นน้ำสงกรานต์  เปิดกระจกลงยินดีต้อนรับ ยินดีให้เด็กเล็กฉีดน้ำ
เราเห็นพระองค์ในสันติสุข เราจำพระองค์ องค์ความรักของเราได้  และยังจำได้ต่อไปในพี่น้องคนอื่นด้วย  และเราก็ไม่กลัว ไม่กลัวที่จะออกจากความรักตัวเอง. ออกไปยื่นสันติสุข มอบความรักให้กันและกัน.
เวลานั้น. ศิษย์ทั้งสองคนจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเล่าว่าตนจำพระองค์ได้เมื่อทรงบิขนมปัง...ขณะที่บรรดาศิษย์กำลังสนทนากันอยู่นั้น. พระเยซูเจ้าทรงอยู่ในหมู่เขา ตรัสว่า. "สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด"  เขาต่างตกใจกลัว คิดว่าได้เห็นผี"  (ลก 24:35,36-37)
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation