Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

  • 2019-03-24 วันธรรมดาในเทศกาลมหาพรต

    วันธรรมดาในเทศกาลมหาพรต ปกติแล้วมิสซาวันธรรมดาพระสงฆ์จะใช้บทภาวนาของวันอาทิตย์นั้นๆไปตลอดทั้งสัปดาห์แต่ในเทศกาลมหาพรตจะมีบทภาวนาเฉพาะของแต่ละวันซึ่งบทภาวนาของประธานแต่ละวันก็ล้วนมุ่งเน้นย้ำให้ประชาสัตบุรุษมีจิตใจมั่นคงในความเชื่อสำนึกผิดกลับใจฯลฯ ...

    Read More...

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 16 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ตารางพิธีกรรมช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 

Click on Image for Original size -- กดบนภาพเพื่อดูตารางเวลาขนาดใหญ่

 

 

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

1. กำหนดการเดินรูป 14 ภาค ตลอดเทศกาลมหาพรต วันเสาร์ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย (งดการสวดสายประคำ) วันอาทิตย์ เวลา 11.30 น. ภาษาอังกฤษ และ เวลา 16.30 น. ภาษาไทย
2. อาสนวิหารอัสสัมชัญได้จัดทำแบบสำรวจสำมะโนครัว ครอบครัวคาทอลิกอาสนวิหารอัสสัมชัญ โอกาส 100 ปี วัดอัสสัมชัญ พี่น้องสามารถรับแบบสำรวจได้ที่ด้านหน้าวัด และนำส่งคืนได้ที่กล่องรับแบบสำรวจสำมะโนครัวด้านหน้าวัด
3.สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเชิญชวนพี่น้องที่รักการอ่าน ในงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ” จากสำนักพิมพ์คาทอลิก ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7เมษายน 2018 เริ่มเปิดบูธเวลา 10.00-21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บูธคาทอลิก R 40โซน C
ประกาศแต่งงาน
1. ยอแซฟ ธีรกานต์ วัจน์ประภาศักดิ์ & นางสาวเบญวรรณ วิเวช
จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2019 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.
 

2015-06-28 คนถามกับคนตอบ คำถามกับคำตอบ

“คนถามกับคนตอบ คำถามกับคำตอบ”
“เวลานั้น กษัตริย์เฮโรดทรงเริ่มเบียดเบียนสมาชิกบางคนของพระศาสนจักร ทรงประหารชีวิตยากอบพี่ชายของยอห์นโดยตัดศีรษะ เมื่อทรงเห็นว่าชาวยิวพอใจ จึงทรงจับกุมเปโตรด้วย...ขณะที่เปโตรถูกจองจำอยู่ในคุก พระศาสนจักรอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าเพื่อเขาตลอดเวลา” (กจ 12:1-3,5)
บางครั้งคำถามก็ไม่สำคัญเท่าคำตอบ หรือไม่ผู้ถามก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับคำถามนักเพียงแต่สนใจคำตอบมากกว่า  คำถามเป็นเพียงตัวชี้นำให้ผู้ได้รับฟังกลั่นกรองความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดจากในใจและสุดท้ายสรุปออกมาเป็นคำตอบ  สิ่งที่สำคัญกว่าคำถามคือ คำตอบ คนตอบ การตัดสินใจของคนตอบ
“มีแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้างและประทานกำลังแก่ข้าพเจ้า เพื่อการประกาศข่าวดีจะได้สำเร็จไป...พระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการประทุษร้ายทั้งสิ้น และจะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัย ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเทอญ อาแมน.”  (2 ทธ 4:17-18)
คำตอบ มักจะยากสำหรับผู้ตอบเสมอ ต้องคิดต้องทบทวน  หากแต่สำหรับผู้ถามแล้วยิ่งเป็นคำถามคำตอบเรื่องสำคัญเรื่องคอขาดบาดตายด้วยแล้ว  มันช่างทรมานและโหยหาเฝ้ารอคอยคำตอบเหลือเกิน  รอคอยว่าเมื่อไรจะถึงเวลาที่ได้ยินคำตอบ คำตอบที่ได้ยินนั้นจะปฏิเสธกลับมา จะทำร้ายจิตใจกัน หรือจะเป็นคำตอบที่ตอบรับได้ยินได้ชื่นใจ
พระเยซูไม่ได้สนใจคำถามมากกว่าคำตอบ  พระองค์ไม่ได้สนใจคำตอบที่มาจากเสียงรอบข้างและกดดันให้ผู้ถูกถามตอบตามนั้นตามที่เสียงรอบข้างบอกให้ตอบ  คำตอบแบบนี้ตอบมาแล้วก็พัดผ่านเลยไปเป็นเพียงลมปากไม่ได้มีความสำคัญต่อความรู้สึกความสัมพันธ์ใดใดเลย
“พระเยซูเจ้าทรงถามบรรดาศิษย์ว่า คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร...และยังตรัสถามอีกว่าพวกศิษย์คิดว่าพระองค์เป็นใคร เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า คือพระคริสตเจ้า พระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต...พระองค์ตรัสกับเปโตรว่า ท่านเป็นศิลา และบนศิลานี้พระองค์จะสร้างพระศาสจักรของพระองค์ ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้”  (เทียบ มธ 16:13-18) 
พระเยซูมอบชีวิตใช้เวลากับบรรดาศิษย์ของพระองค์  พระองค์หวังจะให้ศิษย์ของพระองค์ เมื่อได้ยินคำถามแล้วใช้หัวใจ ใช้ภาพความทรงจำ ความผูกพันระหว่างกัน  และใช้หัวใจของตนตอบ  ตอบรับเสียงเรียกของพระองค์  เท่านี้พระองค์ก็สุขใจชื่นใจ  และประตูนรกก็ไม่มีวันเอาชนะ ไม่มีวันพรากพวกเขาออกจากพระองค์เลย
เราพี่น้องคริสตชนก็เช่นเดียวกัน  พระองค์เฝ้ารอคำตอบจากเรา คำตอบจากหัวใจที่ผูกพันรักกับพระองค์ เฝ้ารอการตอบรับเสียงเรียกของพระองค์จากเราเช่นกัน  พระองค์รักและสนใจตัวเรา รวมทั้งการตอบรับเสียงเรียกที่ออกมาจากใจเรามิใช่แรงกดดันจากผู้อื่นรอบข้าง.
 
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation