Get Adobe Flash player

บทสนทนาจากเจ้าอาวาส

คิดสักนิด...สะกิดใจ

บุคลากร

องค์กรต่างๆ

ติดต่อสอบถาม

Link คาทอลิก

Who's online

We have 22 guests and no members online

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศข่าวอาสนวิหารอัสสัมชัญ

 

1. ขอเชิญพี่น้องผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ100 ปีวัดอัสสัมชัญ(โบสถ์หลังปัจจุบัน)ชิงเงินรางวัล10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.assumption-cathedral.com รายละเอียดอื่นสามารถติดตามได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าวัด หรือในเว็บไซต์

2. เปิดเรียนคำสอน เยาวชนและผู้ใหญ่ ที่สนใจเรียนคำสอนศาสนาคริสต์ รวมทั้งคริสตชนที่ยังมิได้รับศีลกำลัง เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-11.30 น. เริ่มวันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2018 สอนโดย ครูคำสอนศูนย์คริสตศาสนธรรม และสำหรับคำสอนเด็ก เพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิท–ศีลกำลัง เวลา 09.00-09.45 น. ภาษาอังกฤษ(เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 5 ส.ค. 2018) และ เวลา 10.00 -11.00 น. ภาษาไทย สอนโดย บราเดอร์จากแสงธรรม ติดต่อ สำนักงานวัด โทร. 0-2234-4592, 0-2234-8556E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. โรงเรียนกุหลาบวิทยา ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนบัตรการกุศลเพื่อทุนการศึกษาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏิบัติการ (บัตรราคา ใบละ 50บาท หรือ เล่มละ 1,000บาท // เล่มละ 20ใบ ) โดยพี่น้องสามารถซื้อได้ที่หน้าวัด หรือ ที่สำนักงานวัด

 

ประกาศแต่งงาน

1. เปาโล สาธิต กีรติสถิตพร & นางสาววัลย์พัฒน์ชา ขำสุวรรณ

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

2. ยอห์น บอสโก ภัทรกร ตั้งจิตการุญ & นางสาวปิ่นสุดา บุญรักษ์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

3. Matthew Shane Cilwa& นางเบญญพัฒน์ อุทัยพัฒน์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 11.00 น.

4. โทมัส เอกราช ตั้งสุขเกษมสันติ์ & นางสาวธันยมัย แซ่ลิ้ม

   จะเข้าพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

5. ฟรังซิสโก เดอ ชาลส์ อนนทวัชร์ วิริยกิจจา & นางสาวร่มเกล้า ชัยอารีราษฎร์

   จะเข้าพิธีสมรสในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 13.00 น.

 

 

 

 

 

2015-11-15 "ผู้ที่สามารถพบพระ"

"ผู้ที่สามารถพบพระ"
"ในวันเหล่านั้นเมื่อทุกขเวทนาผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ทอแสงดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และอานุภาพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้น พระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้า" (มก13:24-27)
พระเยซูเจ้าพูดถึงความเจ็บปวด หายนะเหล่านี้  ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องเกิดแน่นอน  พระองค์มองเห็น และเมื่อพระองค์เห็นเห็นแต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงช่วยเหลือบรรเทาได้  พระองค์จึงเจ็บปวดที่ต้องทนดูเห็นผู้ที่พระองค์ทรงรักต้องทนทุกข์ทรมาน
พระเยซูเจ้ายังให้กำลังใจให้เรายังจดจ่อตั้งใจไม่ท้อใจรักษาความหวังต่อไป...ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเรา พระองค์จะกลับมาแน่นอนเพื่อช่วยเราผู้วางใจในพระองค์
"ในวันเหล่านั้นเมื่อทุกขเวทนาผ่านไปแล้ว ดวงอาทิตย์จะมืดไป ดวงจันทร์จะไม่ทอแสงดวงดาวจะตกจากท้องฟ้า และอานุภาพบนท้องฟ้าจะสั่นสะเทือน เมื่อนั้นประชาชนทั้งหลายจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมาในก้อนเมฆ ทรงพระอานุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ เมื่อนั้น พระองค์จะทรงใช้ทูตสวรรค์ไปรวบรวมผู้ที่ทรงเลือกสรรจากทั้งสี่ทิศ จากปลายแผ่นดินจนสุดขอบฟ้า" (มก13:24-27)
ใครเล่าจะสามารถเห็นพระองค์ได้เมื่อพระองค์เสด็จมา  เราทุกคนที่กล้าเผชิญความทุกข์ปัญหาหรืออุปสรรคชีวิตแล้วยังคงมีมานะ เดินผ่านพบเผชิญหน้าด้วยความหนักแน่นมั่นคงในความเชื่อ  บุคคลเหล่านี้แหละจะสามารถพบกับพระองค์
ความทุกข์ความเจ็บปวดในชีวิตของเรา แน่นอนใครใครก็ไม่ชอบที่จะพบกับความทุกข์เจ็บปวด  แต่หากเรามองต่างมุมกลับกลายเป็นขุมทรัพย์ช่วยเสริมความเชื่อของเราให้เข้มแข็ง เป็นหนทางให้เราได้ร่วมชีวิตกับพระเยซูแบกกางเขนร่วมกับพระองค์.
 

เรื่องสั้นบันดาลใจ

คลัง presentation